SKUD
"Zavicaj" Vancouver
Kulturni identitet jednog naroda
cine svi izrazi njegovog naciona-
lnog duha, u koje spadaju:vera
jezik, obicaji, nosnja, knizevnost,
umetnost, arhitektura, drustveno
uredjenje...
Svaki narod ima svoje osobenosti
po kojima se razlikuje od drugih i
koje ga cine originalnim.
Slepo kopiranje i pretapanje u tu-
dje kulturne obrasce vodi gubitku
identiteta jednog naroda i zbog
toga je stalnabriga o cuvanju svih
elemenata nacionalne kulture je-
dan od osnovnih zadataka svake
ozbiljnenacionalne elite.U tom po-
gledu muzicka tradicija predstavlja
jednu ud najvaznijih komponenti
tog kulturnoglika jednog naroda.
Pored Pesme, i Igra predstavlja izu-
zetno znacajnu nacionalnu
karakteristikusvakog naroda.
Zavicaj on
Foklor is a reflection of our substance as Serbs, an extension of
our thick and traveling roots. The energy of our culture is
preserved visually, through sound, and eventually reaching all of
the senses. However, separate from the performance aspect of
dance, practicing and learning steps with each other is
irreplaceable in itself. We feel a unique sense of belonging. We
are an exclusive group. We are a family........
How to make a donation
 • Click on the "Make a Donation
  Button"
 • Enter the amount you whish to
  donate into "Item Price" BOX
 • Click - Update
 • Proceed to the payment option on
  the right side ( you can pay using
  your PayPal account or using your
  credit card  )
 • THANK YOU
Prijava / Registration -
Seminar
Prijava novih clanova /
Registration -New members
Sanja Ranković BIOGRAPHY